Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T11:58:21+01:00
Ielkie obszary strefy zajmuje selwa - wiecznie zielony, wilgotny las równikowy, przechodzący w górach w różne formacje leśne (m.in. lasy mgielne), następnie górskie, wilgotne formacje krzewiaste i trawiaste (paramo).

Roślinność strefy podrównikowej jest bardzo zróżnicowana, od wilgotnych, mezofitycznych lasów, przez suche lasy kserofityczne (caatinga), formacje sawannowe (m.in. campos cerrado), po formacje trawiaste (llano, campos limpos i in.). Formacje pustynne i półpustynne strefy zwrotnikowej, występują tylko w Andach. Są to m.in suche łąki górskie zwane puną. Na zachodnich stokach Andów rosną wiecznie zielone lasy liściaste z bukami południowymi (notofagusami) i araukariami.

W strefie podzwrotnikowej, na zachód od Andów, występują lasy i zarośla twardolistne, na wschodzie- suche stepy, lasy i zarośla, bliżej wybrzeża Atlantyku - wilgotne stepy (pampa). Południowy, subpolarny skrawek Ameryki Południowej zajmuje roślinność tundrowa. Znaczne obszary Ameryki Południowej cechują się stosunkowo słabym przeobrażeniem szaty roślinnej przez człowieka. Należą do nich przede wszystkim równikowe lasy i wysokie góry.
2 4 2