Wyrażenia algebraiczne

Oznaczmy przez "a" liczbę dziewcząt w pewnej klasie i przez "b" liczbę chłopców w tej klasie.

a) Ilu uczniów jest w tej klasie?
b) Ilu uczniów liczyłaby klasa, gdyby chłopców było trzy razy mniej, a dziewcząt o trzy więcej?
c) Ilu uczniów jest na lekcji, skoro nieobecni są dwaj chłopcy i połowa dziewcząt?
d) W tej klasie okulary nosi ¼ dziewcząt i co piąty chłopak. Ilu uczniów nie nosi okularów?
e) Uczniowie siedzą przy dwuosobowych stolikach. Jeśli wszyscy są obecni, to 4 miejsca pozostają wolne. Ile jest stolików w klasie?

Uwaga. W punkcie b) należy przyjąć założenie, że liczba "b" jest podzielona przez 3. Jakie założenia należy przyjąć w punkcie c), d), e) ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T13:30:45+01:00
A)a+b
b) a*3 + b:3
c)b-2 + a:2
d)3/4 a + 4/5 b
e)a+b:2 - 4
2010-03-14T13:34:17+01:00
A) a+b
b) b podzilić na 3+ a-3
c)(1/2a)+(b-2)
d)(3/4a)+(4/5b)
e)1/2*a+b+2

Ja to zadanie robiłam na lekcji więc powinno być dobrze...;P