Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T13:33:42+01:00
Mimo przyjęcia chrztu przez Litwę Krzyżacy nadal organizowali wyprawy na ziemie Wielkiego Księstwa. W trakcie tych najazdów rycerzom zakonnym umożliwiono się opanować leżącą nad Bałtykiem Żmudź. Lecz wkrótce wybuchło tam powstanie przeciwko ich panowaniu. Litwa i Polska udzieliły pomocy powstańcom. Była to bezpośrednia przyczyna wybuchu wojny pomiędzy tymi państwami a zakonem krzyżackim w 1409 roku.

Pozdrawiam :)
2010-03-14T13:37:19+01:00
Główną przyczyną wojny z krzyżakami była chęć udzielenia pomocy powstańcom na Żmudzi którzy bronili się przed atakami krzyżaków i ciągle podnoszonymi podatkami [daninami]. niespełnienie przez krzyżaków prośby Władysława Jagiełły było jednoznaczne z wypowiedzeniem wojny.