1:W C++ To ma być program zawierający funkcję typu rzeczywistego z dwoma parametrami typu całkowitego a i b. Ta funkcja ma obliczać pierwiastek kwadratowy z iloczynu liczb a i b jeżeli iloczyn jest nieujemny albo wypisywać -1 gdy iloczyn jest ujemny

1

Odpowiedzi

2010-03-14T13:57:59+01:00
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

double funkcja (int a, int b)
{
int iloczyn = a*b;

if(iloczyn >= 0)
return sqrt(iloczyn);
else
return -1;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
int a,b;

cout<<"Podaj a:"<<endl;
cin>>a;

cout<<"Podaj b:"<<endl;
cin>>b;

double wynik = funkcja(a,b);

cout<<"Wynik wynosi: "<<wynik<<endl;

system("PAUSE");
return 0;
}