Odpowiedzi

2010-03-14T13:38:21+01:00
Odp: Za jej męczeństwo, wyrzeczenie się dóbr materialnych na rzecz ludzi ubogich, co jest aktem wiary, odwagi i poświęcenia.

Św. Łucja pochodziła z Syrakuz na Sycylii. Legenda z V/VI wieku głosi, że Łucja udała się do grobu św. Agaty, aby za jej pośrednictwem uprosić zdrowie dla swej chorej matki. Od św. Agaty otrzymała nie tylko dar, o który prosiła, ale zapewnienie, że sama dostąpi chwały męczeństwa. Po powrocie do domu złożyła ślub dozgonnej czystości i rozdała majątek ubogim. Kandydat do jej ręki zadenuncjował ją jako chrześcijankę. Uwięzioną skazano na pohańbienie w domu publicznym, lecz oprawcy żadną siłą nie mogli jej ruszyć z miejsca, nawet parą wołów. Kiedy sędzia nakazał spalić ją na stosie, ogień jej nie tknął. Wtedy wydał wyrok śmierci przez ścięcie mieczem. Miała 23 lata. Po torturach, którymi usiłowano ją skłonić do porzucenia wiary, w 304 r. poniosła śmierć męczeńską przeszyta mieczem.
Imię Łucji wymienia się w Kanonie rzymskim. Jest orędowniczką w chorobach oczu.
42 4 42
2010-03-14T13:43:23+01:00
Łucja pochodziła z bogatej rzymskiej rodziny z Syrakuz. Po wczesnej śmierci ojca wychowywana przez matkę, Eutychię. Już w dzieciństwie złożyła w tajemnicy śluby czystości. Modląc się do świętej Agaty spowodowała uzdrowienie ciężko chorej matki. W kilka lat później, kiedy matka zaaranżowała małżeństwo Łucji z młodzieńcem tego samego stanu, ta odmówiła. Odtrącony zalotnik zemścił się, donosząc władzom, że dziewczyna jest chrześcijanką. Zaaresztowana i torturowana Łucja odmówiła porzucenia swej wiary. Mocą wyroku miała być zamknięta w domu publicznym i zmuszona do prostytucji. Wtedy, by się oszpecić wydłubała sobie oczy. Została ścięta mając 23 lata, w 304 roku. Łucja- po prostu bo CI się podoba.
50 4 50