W pokoju syna państwo kowalscy postanowili wymienic tapete. Pokój ma kształt prostopadłościanu, w którym stosunek długości krawędzi podłogi wynosi 3:4, a wysokość pokoju jest równa 2.5 m. Oblicz powierzchnię ścian pokoju, jeżeli jego objętość wynosi 30 m³, a drzwi i okno razem zajmują 5 m². Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-03-14T13:46:13+01:00
A=3x - długość jednej krawędzi podłogi
b=4x - długość drugiej krawędzi podłogi
h=2,5m

V=a*b*h
30m^3=3x*4x*2,5m
30m^3=30m*x^2 /30m
1m^2=x^2
x=1m

a=3m
b=4m
h=2,5m
Pole boczne = 2*3m*2,5m+2*4m*2,5m=15m^2+20m^2=35m^2
Po uwzględnieniu okna i drzwi
Tapeta=35m^2-5m^2=30m^2
Odp:Potrzeba 30m^2 tapety.
1 5 1