Zad 1
Jedna liczba jest większa od drugiej o 3 . Znajdź te liczby, jeżeli ich suma jest równa 12 .

Zad 2
Rwerzysta w ciągu dwóch dni przejechał 70 km . Pierwszego dnia przejechał o 2 km więcej niż drugiego dnia . Ile km przejechał rowerzysta każdego dnia?

3

Odpowiedzi

2010-03-14T13:37:24+01:00
Zad.1
pierwsza liczba - x
druga liczba - x+3

x+x+3=12 |-3
2x=9 |/2
x=4,5

pierwsza liczba - 4,5
druga liczba - 4,5+3=7,5

zad.2
pierwszy dzień - x
drugi dzień - x+2km
Razem przejechał 70km

x+x+2=70 |2
2x=68 |/2
x=34[km]

pierwszy dzień - 34km
drugi dzień - 34km+2km=36km

pozdrawiam i odpowiedź zostawiam ;)
licze na naj
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T13:40:57+01:00
Zad.1
x - 1 liczba
x+3 - 2 liczba
12 - suma 1 i 2 lczby

x+x+3=12
2x=12-3
2x=9/:2
x=4,5 -1 liczba

4,5+3=7,5 - 2 liczba

zad.2
70km -droga przebyta w ciągu 2 dni
x+2 - droga przebyta pierwszego dnia
x - droga przebyta drugiego dnia

x+x+2=70
2x=70-2
2x=68/:2
x=34 - droga przebyta drugiego dnia

x+2=34+2=36 - droga przebyta pierwszego dnia2010-03-14T13:41:41+01:00
Zad.1
x+y=12
y=x+3

x+x+3=12/-3
y=x+3

2x=9/:2
y=x+3

x=4,5
y=7,5

zad.2

2dni=70km
x=km pierwszego dnia
y=km drugiego dnia

x+y=70
x=2+y

2+y+y=70
x=2+y

2+2y=70/-2
x=2+y

2y=68/(:2)
x=2+y

y=34
x=36