Odpowiedzi

2010-03-14T14:08:29+01:00
A = (0;3) , B = (3/5 ; 0)
P = (-2 ; -9)
Znajdę najpierw równanie prostej AB:
y = ax + b
3 = a*0 + b ---> b = 3
0 = a*(3/5) + 3 ----> a*(3/5) = -3
a = -3*(5/3) = - 5
zatem pr. AB ma równanie
y = -5 x + 3
Równanie prostej równoległej do pr. AB;
y = -5 x + b1
Ponieważ ta prosta ma przechodzić przez punkt P = (-2 ; -9)
zatem
-9 = -5*(-2) + b1 ----> b1 = -9 - 10 = -19
Odp. y = -5 x - 19
1 5 1
2010-03-14T14:50:30+01:00