Piotr Skarga" Kazanie wtóre o miłości ku ojczyżnie i o pierwszej chorobie Rzeczpospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyżnie"
Pytanie:

Wymień wskazane przez kaznodzieję choroby zagrażające ojczyźnie. Oceń zasadność tego wyboru. Jak sądzisz, czy wszystkie wymienione zjawiska mogą stanowić istotne zagrożenie bytu państwa?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T13:51:49+01:00
Rzeczypospolita zapadła na sześć chorób:
1- nieżyczliwość ludzka ku Rzeczypospolitej i chciwość domowego łakomstwa
2 - kłótnie i niezgody
3 - herezja i niereligijność
4 - osłabienie wladzy królewskiej
5 - niesprawiedliwe prawa
6 - grzechy i złości jawne

Myślę, że wszystkie grzechy osłabiają dobre funkcjonowanie państwa, ale najbardziej zagrażają bytowi ojczyzny:1, 2, 4(jeśli wiąże się z tym brak dobrych rządów, niekoniecznie wladzy królewskiej).
19 3 19