Odpowiedzi

2010-03-14T13:41:33+01:00
Państwo niemieckie powstało na podstawie układu w Verdun z 843 roku, na mocy którego wielkie państwo karolińskie tworzone przez Karola Wielkiego zostało podzielone na trzy równe części. Niemiecką część otrzymał Ludwik Niemiecki, stąd miał właśnie taki przydomek. Dostał teren bardzo zróżnicowany pod względem kultury i tradycji. Nie było na nim poczucia jedności narodowej. Po śmierci ostatniego z Karolingów na tronie niemieckim, Ludwika Dziecię, doszło do walki o władzę, którą wygrał w 919 roku książę (książęta bowiem mieli silniejszą władze od króla) Saksonii, Henryk I z Ludolfingów i to on objął władzę w całym państwie niemieckim oraz podporządkował sobie wszystkich książąt niemieckich. Odtąd nie mieli już takiej władzy, która przeszła na króla. Henryk I wyprawił się zbrojnie na Danię i na ziemie zamieszkane przez Słowian. Odniósł tam zdecydowane zwycięstwa, głównie dzięki wspaniałej armii i oddziałów konnych, które do niej wprowadził. Zwycięska okazał się także wyprawa na Węgry. Zresztą z Węgrami wojny toczył również jego następca i syn, Otton I. Koronował się on na króla niemieckiego śladami Karola Wielkiego w Akwizgranie. Marzył o takiej potędze państwa jakie stworzył we Francji Karol Wielki. Przez zwycięstwo z Węgrami umocnił pozycję Niemiec w Europie. Nawet papież któregoś razu zwrócił się do niego z prośbą o pomoc, gdyż walki toczone na Półwyspie Apenińskim bezpośrednio zaczęły zagrażać jego władzy w Państwie Kościelnym (powstało ono już w 755 roku). Na szczęście dla Ottona wyprawa do Włoszech odbyła się pomyślnie i w dowód wdzięczności papież pozwolił na koronację na cesarza w 962 roku w Rzymie. Tak właśnie powstało także Cesarstwo Niemieckie (I Rzesza Niemiecka).
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T13:45:04+01:00
Nazwa I Rzeszy Niemieckiej stosowana od XV wieku. Wcześniej (to znaczy od X wieku) używano nazwy Święte Cesarstwo Rzymskie. Nazwa ta nawiązywała do tradycji (antyczno-pogańskiego) Cesarstwa Rzymskiego oraz (chrześcijańskiego) państwa Karola Wielkiego. Zapoczątkowane koronacją cesarską Ottona I Wielkiego z saskiej dynastii Ludolfingów w 962 roku. Choć tytuł króla i cesarza był nominalnie elekcyjny (Otto I został obwołany królem przez wojska po zwycięskiej bitwie), de facto Rzeszą na przestrzeni wieków rządziły następujące, często rywalizujące między sobą dynastie:

* Ludolfingowie - dynastia saska
* dynastia salicka (frankońska)
* Hohenstaufowie
* Welfowie
* Luksemburgowie
* Wittelsbachowie
* Habsburgowie


W 1806 roku roku pod naciskiem Napoleona I Rzesza rozpadła się, w jej zachodniej części powstał Związek Reński. Franciszek II, ówczesny cesarz z dynastii Habsburgów przyjął wówczas tytuł cesarza Austrii. Mimo formalnych decyzji Kongresu Wiedeńskiego przywracającego status quo ante - cesarstwo nie odrodziło się. W jego miejsce utworzono Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii.
2 2 2
2010-03-14T13:50:23+01:00
Nazwa I pierwszej rzeszy Niemieckiej stosowana jest od XV wieku.
Wcześniej czyli od X wieku używano nazwy Święte Cesarstwo Rzymskie.
Nazwa ta nawiązywała do antyczno- pogańskiego Cesarstwa Rzymskiego.
Cesarz był formalnym zwierzchnikiem wszystkich państw niemieckich i pretendował do zwierzchności nad innymi władcami Europy. W 1806 roku pod naciskiem Napoleona I Rzesza się rozpadła, w jej zachodniej części powstał Związek Reński.
2 2 2