Poziom: Szkoła Średnia
Nie masz skanera lub aparatu nie wchodź !!!
zad 1
Z talii 52 kart losujemy 4. Jakie jest prawdopodobieństwo że wylosujemy 3 piki? Te zadanie najlepiej na kartce i zeskanować lub zrobić zdjęcie !!!

zad.2
Ze zbioru A=1do8 losujemy 3 razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo że otrzymamy liczbę większą od 500.

zad.3
Na 100 mężczyzn 5, a na 1000 kobiet 5 to daltoniści. Z grupy w której stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 3do7 wylosowano jednąosobę. Oblicz prawdop. że jest to daltonista. Tutaj najlepiej zrobić drzewko!!!

UWAGA!!! W ZAŁĄCZNIKU JEST PODOBNE ZADANIE I WOLAŁBYM ŻEBY ZOSTAŁO ZROBIONE PODOBNIE. ZWŁASZCZA zad.1, zad.3.
Te zad. były robione na lekcji i wynik może nie być prawidłowy :/ I niech mi ktoś powie skąd tam się wzięło 2/6 i 4/6 w zad.3 ???

PS. Jeśli zadania będą zrobione inaczej zwłaszcza 1,3. To będą odpowiedzi uznawane za błędne !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T14:34:07+01:00
Zadanie 3
oznaczenia:
m - wylosowano mężczyznę
k - wylosowano kobietę
d - wylosowano daltonistę/tkę
nd - wylosowano nie daltonistę/tkę

jak masz pytania to pisz na pw
1 5 1