Odpowiedzi

  • sol
  • Rozwiązujący
2009-10-25T12:09:46+01:00
DEMOKRACJA ANTYCZNA ustrój polit. licznych miast-państw w starożytnej Grecji i republikańskiego Rzymu; najw. organem władzy było zgromadzenie wszystkich wolnych
obywateli (niewolnicy i kobiety nie posiadali praw polit.) lub ich przedstawicieli (np. rzymski Senat); podwaliny d.a. stworzył 594 p.n.e. Solon, uwalniając chłopów od długów i dzieląc ludność na klasy majątkowe; reforma Klejstenesa 510 p.n.e. podważyła stary ustrój rodowy i pozbawiła politycznego znaczenia rody arystokratyczne; największy rozkwit d.a. osiągnęła w Atenach za czasów Peryklesa: rządziło składające się z ogółu obywateli Zgromadzenie Ludowe, które wybierało 500-osobową Radę zarządzającą państwem; wprowadzono zasadę obsadzania urzędów na drodze losowania lub wyborów, wynagradzanie obywateli za sprawowanie funkcji publicznych (co umożliwiało udział we władzy ubogich mieszkańców), sądy skorupkowe decydujące o wypędzeniu z miasta obywateli zagrażających demokratycznemu ustrojowi (w praktyce sądy często służyły prywatnym rozgrywkom) oraz równość w dostępie
do dóbr kultury (m.in. państwo opłacało biedniejszym obywatelom wstęp do teatru).
1 5 1
2009-10-25T12:09:46+01:00
Demokracja antyczna: zbierali się wszyscy mieszkańcy na głownym placu i głosowali nad wszystkimi ustawami. Każdy miał taki sam głos. Kobiety nie mogły głosować

demokracja szlachecka- szlachta zbierała sie na sejmach i sejmikach i w obecnosci króla (lub nie) debatowała nad ustawami. Później magnateria przekupywała częśc szlachty aby głosowała tak jak oni chcieli. Demokracja szlachecka była jedną z najgorszych form władzy

demokracja dzisiejsza- każdy obywatel który ukończył 18 rok życia ma prawo brac udział w wyborach do sejmu i senatu oraz wyborach samorządowych i prezydenckich. Wrzuca do urny głos. Głosowanie jest tajne
2 4 2