Oblicz pojemność kondensatora płaskiego jeżeli napięcie między okładkami wynosi 200V a wartość zgromadzonego ładunku 20mC .

Oblicz siłę oddziaływania elektrostatycznego między dwoma jednakowymi ładunkami o wartości q₁=q₂=50*10⁻² każdy z odległości 10 cm .

Proszę o pomocc :) Daję naj !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T14:09:26+01:00
1.
Pojemność kondensatora opisuje zależność:
C = Q / U
gdzie:
C - szukana pojemność kondensatora
Q - ładunek zgromadzony na jego okładkach
U - napięcie między okładkami

C = 20mC / 200V = 0,02C / 200V = 0,0001F = 100F

Odp. Pojemność kondensatora wynosi 100F.

2.
Siłę oddziaływania elektrostatycznego opisuje wzór:
F = k × q₁ × q₂ / r²
gdzie:
k = 1/(4πε₀) = 9×10⁹ [Nm²/C²] - stała elektrostatyczna

Zatem szukana wartość wynosi:
F = (9×10⁹[Nm²/C²] × 50*10⁻²[C] × 50*10⁻²[C]) / (0,1[m])²
F = 2,25 × 10¹¹ N
1 5 1