Zredukuj w podanym wyrażeniu wyrazy podobne.Oblicz wartość liczbową tego wyrażenia.
a)x+x+x+x+x dla x= -2
b)x+y+y+z+x+z+x+z+x= dla x=3,y=2,z=1
c)a+b+2c+2a+3b+4b+3a+3c dla a=0,5,b=4,c=0,1
d)4x+2y+2-3z-2x+3y+7z+4 = dla x=(jedna druga),y=(jedna piąta),z=(jedna czwarta)

2

Odpowiedzi

2010-03-14T14:11:50+01:00
A) 5x
5*( -2)= 10
b) 4x+2y+3z
4*3+2*2+3*1= 12+4+ 3= 21
c)6a+8b+5c
6*o,5+8* 4+ 5*0,1=3+32+0,5= 34,5
d) 2x+9y+6
2*0,5+9*0,2+ 6= 1+1,8+6= 8,8
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T14:15:01+01:00
A) 5x
5*(-2)=(-10)

b)
4x+2y+3z=(4*3)+(2*2)+(3*1)=12+4+3=19


c)
6a+8b+5c=(6*0,5)+(8*4)+(5* 0,1)= 3+32+0,5=55,5

d)
2x+5y+6+4z=(2* jedna druga)+(5* jedna piąta)+6+(4* jedna czwarta)=1+1+6+1=9
4 3 4