Odpowiedzi

2010-03-14T14:28:38+01:00
Woda to związek chemiczny wodoru i tlenu - H2O, zwany także tlenkiem wodoru.
Substancje rozpuszczają się w wodzie z różną szybkością na szybkość rozpuszczania mają wpływ następujące czynniki:
- temperatura ( wraz ze wzrostem temperatury szybkość rozpuszczania rośnie).
- stan rozdrabniania substancji
- rodzaj rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej
W rozpuszczaniu substancji obowiązuje reguła podobnego w podobnym - najłatwiej w wodzie rozpuszczają się substancje, które tak jak woda wykazują polarną budowę, natomiast w rozpuszczalnikach niepolarnych rozpuszczają się substancje niepolarne
- stężenie roztworu
Rozpuszczalność to wielkość fizyczna, która określa, ile gramów substancji rozpuszczonej może rozpuścić się w 100g wody w określonej temperaturze.
Rozpuszczalność zależy od:
- temperatury - rozpuszczalność ciał stałych rośnie wraz ze wzrostem temperatury, natomiast rozpuszczalność gazów maleje, wraz ze wzrostem temperatury
- ciśnienie ma wpływ tylko na rozpuszczalność gazów i rośnie wraz ze wzrostem temperatury ciśnienia, rozpuszczalność gazu, nie ma natomiast wpływu na rozpuszczalność ciał stałych. Zależność rozpuszczalności od temperatury, w układzie współrzędnych nosi nazwę ,, Krzywych Rozpuszczalności'' .

TO WSZYSTKO DOTYCZY WODY
zapewniam, że praca jest samodzielna, bo niedawno pisałam na podobny temat. Jeżeli coś nie odpowiada to proszę pisać - poprawię. Aha, jeszcze jedno do referatu mogą pewnie być nie potrzebne te myślniki, możne je jakoś wkleić w twkst, tak aby je pominąć .
POZDRAWIAM:)
5 5 5