Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T14:59:41+01:00
Wybuch powstania krakowskiego

* Kraków był dogodnym ośrodkiem do prowadzenia działalności konspiracyjnej;
* do Krakowa w ramach akcji zapobiegawczej, 18 lutego wkroczyły wojska austriackie;
* spiskowcy pod wodzą Gorzkowskiego z 19 na 20 lutego uderzyli na Austriaków i zajęli Kraków;
* utworzono Rząd Narodowy z Gorzkowskim, Tyssowskim i Grzegorzewskim na czele;
* Austriacy wycofali się do Galicji;
* ogłoszenie Manifestu Rządu Narodowego:
*** znosił on wszystkie przywileje stanowe,
*** oddawał chłopom użytkowaną przez nich ziemię na własność,
*** uchylał bez odszkodowania pańszczyznę i inne czynsze,
*** obiecywał ziemię bezrolnym
BYŁ TO NAJBARDZIEJ POSTĘPOWY DOKUMENT W KWESTII CHŁOPSKIEJ OD CZASÓW POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO.
* Tyssowski ogłosił się dyktatorem, nie rozszerzył powstania na resztę kraju;
* powstanie ożywiło się po przybyciu do Krakowa Edwarda Dembowskiego, który objął urząd sekretarza dyktatora;
dzięki Dembowskiemu powstanie utrzymało się (propagował on rozwój powstania i starał się go przekształcić w rewolucję społeczną, wysyłał emisariuszy do chłopów w Galicji);
* chłopi w okręgu krakowskim chętnie łączyli się z powstaniem, ale chłopów galicyjskich nie udało się pozyskać, ponieważ byli niechętni szlachcie, poza tym byli podburzani przez austriackich urzędników, którzy wmawiali im, że "dobry cesarz już dawno zniósł pańszczyznę";
* chłopi rozbili wojska powstańcze pod Tarnowem, wówczas Dembowski postanowił odwołać się do uczuć religijnych włościan, sam stanął na czele procesji, która wyruszyła z Krakowa naprzeciw oddziałom chłopskim, lecz zamiast chłopów napotkał wojsko austriackie - od pierwszej salwy padł Dembowski;
śmierć Dembowskiego przyspieszyła upadek powstania;
* Tyssowski złożył władzę, do Krakowa wkroczyły wojska rosyjskie i austriackie.Skutki:

* zlikwidowanie Rzeczypospolitej Krakowskiej i wcielenie jej do Austrii (1846);
* powstanie łączyło program niepodległościowy z radykalizmem społecznym;
* masowe represje (Sybir, więzienia, terror, wyroki śmierci).