1) Z podanego tekstu wybierz prawdziwe informacje dotyczące białek.

1.Białka należą do energetycznych składników pożywienia.
2.Są to wielkocząsteczkowe związki naturalne zbudowane z 20 różnych aminokwasów połączonych ze sobą.
3.Białka są złożone tylko z fragmentów aminokwasów.
4.Cząsteczki białek są zbudowane tylko z atomów węgla i wodoru.
5.W organizmie człowieka białka stanowią skład chrząstek, krwi, mięśni, skóry, paznokci.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T14:15:49+01:00