Odpowiedzi

2010-03-14T15:07:29+01:00
Ile gramów chlorku magnezu i ile cm3 należy przygotowac aby otrzymac 500 gram
1% roztworu?

mr=500g
C%=1%

ms=C%*mr/100%=1%*500g/100%=5g

mr=ms+mw=> mw=mr-ms => mw=500-5=495g

należy przygotować:
5 g chlorku magnezu
495 cm3 wody
2010-03-14T15:22:52+01:00
Masa MgCl₂:
500g → 100%
1% → x
x= 5g

Masa H₂O:
500g - 5g = 495g H₂O

Objętość H₂O:
d≈1g/cm³
495g = 495 cm³ H₂O

Odpowiedź: należy przygotować 5g MgCl₂ i 495 cm³ H₂O.
2010-03-14T15:26:51+01:00
ICp=ms*100%:mr
Cp*mr=ms*100%
ms=Cp*mr: 100%= 1%*500g:100%=5g
500g-5g=495 g
Odp. Należy przygotować 5 g chlorku magnezu i 495 cm³ wody.