Odpowiedzi

2010-03-14T14:57:05+01:00
Dlaczego? USA nie "wychamowało" swojej gospodarki po II wojnie. Ogromna nadprodukcja powodowała obniżanie cen produktów, aż wreszcie sprzedawano je poniżej kosztów produkcji, co doprowadzało kolejne firmy/fabryki do upadłości - zwiększało się bezrobocie i koło się zamyka.
Stany pociągnęły za sobą resztę świata - wycofywali swój kapitał i swoje inwestycje z Europy, co spowodowało tam kryzys.

W odpowiedzi na kryzys Polska stworzyła Centralny Okrąg Przemysłowy (COP). COP obejmował ponad 15% terytorium kraju zamieszkane przez 18% ludności. Łącznie obszar ten liczył ok. 60 tys. km² i ponad 5,6 mln ludności (93 osoby na km²), z której ponad 80% stanowili mieszkańcy ubogich, przeludnionych wsi, dla których stworzono miejsca pracy i możliwość zarobku. A bogatsza ludność więcej wydaje i napędza gospodarkę, która może się rozwijać