Odpowiedzi

2010-03-14T14:35:06+01:00
F(x)= -2(x+2)do kwadratu -6 = -2(x^2+4x+4)-6 = -2x^2-8x-8-6 = -2x^2-8x-14 to jest postać ogólna
sprawdzamy deltę:
delta = b^2-4ac = (-8)^2-4*(-2)*(-14)=64-4*2*14=64-8*14<0
funkcja nie ma zatem miejsc zerowych i można ją tylko zapisać w postaci kanonicznej:
y = -2(x^2+4x+7) = -2(x^2+2*x*2+2^2 + 3) = -2(x^2+2*x*2+2^2) - 2*3 =
-2(x+2)^2 - 6