Ułóż do każdego zadania po dwa równania i rozwiąż!
1.Liczba x jest o 5 większa od liczby y,a trzecia część liczby x jest równa połowie liczby y. Znajdź te liczby!
2.Średnia Arytmetyczna pewnych dwóch liczb jest równa 15.Gdy jedną z tych liczb zmniejszymy o daw ,a druga zwiększymy dwukrotnie to ich średnia będzie wynosiła 10. Znajdź te liczby!

1

Odpowiedzi

2010-03-14T14:58:20+01:00
{x=y+5
{1/3x=1/2y /*2

{x=y+5
{2/3x=y

{x=2/3x+5
{2/3x=y

{x-2/3x=5
{y=2/3x

1/3x=5
y=2/3x

x=15
y=10

a drugie coś mi nie wyszło