CHEMIA NOWEJ ERY KLASA 2

zad 101, 102 i 103 str. 56.

101. Oblicz masę cząsteczkową soli ;
a). CuCO₃ -
b). Ni(NO₃) ₂ -
c). (NH₄)₃PO₄ -

102. Oblicz zawartość procentową ( % masowy ) pierwiastków w solach.
a) AlCl₃


Odpowiedź :

b). Na₂SO₄Odpowiedź:


c). Pb(NO₃)₂


Odpowiedź :

103. Ustal wzór siarczanu (VI) metalu trójwartościowego o masie cząsteczkowej 400u.Odpowiedź :

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T14:48:20+01:00
Zadanie 101.
CuCO₃- 63,5 + 12,01 + 3 x 16 = 123,5u
Ni(NO₃)₂- 58,7 + 2 x 14 + 6 x 16 = 182,7u
(NH₄)₃PO₄- 3 x 14 + 12 x 1 + 31 + 4 x 16= 149u

Zadanie 102.
a)
AlCl₃= 27 + 3 x 35,5 = 133,5
100% → 133,5

Al
x % → 27
x= 20,22%

Cl
100% - 20,22% = 79,78%

b)
Na₂SO₄= 23 x 2 + 32 + 16 x 4= 142
100% → 142

Na
x % → 46
x= 32,39%

S
x % → 32
x= 22,54%

O
100% - 54,93% = 45,07%

c)
Pb(NO₃)₂= 207 + 2 x 14 + 6 x 16= 331
100% → 331

Pb
x % → 207
x= 62,54%

N
x % → 28
x= 8,46%

O
100% - 71% = 29%

Zadanie 103.
2 X⁺³ + 3 SO₄⁺² = X₂(SO₄)₃
2 x X + 3 x 96 = 400
2X + 288 = 400
2X = 400 - 288
2X = 112 /÷2
X = 56u

56u = Cu

Fe₂(SO₄)₃

Odpowiedź: wzór związku to Fe₂(SO₄)₃
7 3 7
2010-03-14T14:57:31+01:00
101. a) Cu=63,5u; C=12u; O=16u; 63,5+12+16*3=63,5+12+48=123,5u
b) Ni=59u; N=14u; o=16u; 59+14*2+16*3*2=59+28+96=1834u
c) N=14u; N=1u; P314u; O=16u; 14*3+1*4*3+31+16*4=42+12+31+64=149u
102. a) Al | Cl
27u*1=27u |35,5u*3=106,5u=133,5u

133,5 --- 100%
27u --- x
x=100%*27u/133,5u=2*700/133,5=20,22%-Glin ||to będzie na kreskach ułamkowych
100%-20,22%=79,78%-Chlor
Odp. Zawartość procentowa glinu wynosi 20,22%, a Chloru 79,78%.

b) Na2 | S | O4
23u*2=46u |32u*1=32u |16u*4=64u=142u

142u --- 100%
32u --- x

x=32u*100%/142u=3200/142=22,54%-Siarka
x=100%*64u/142u=6400/142%=45,07%-Tlen || to też na kresce ułamkowej
100%-122,54+45,07%=100%-67,61%=32,39%-Sód
odp. Zawartość procentowa sodu wynosi 32,39%, siarki 22,54%, a tlenu 45,07%

c) Pb |(N | O3)2
207u*1=207u | 14u*2=28u | 16u*3*2=48u*2=96u=331u

331u --- 100%
28u --- x

x= 28u*100%/331u=2800/331%=8,46%-azot
331u --- 100%
96u --- x
x=96u*100%/331u=9600/331%=29%-tlen
100%-(8,46%+29%)=100%-37,46%=62,5%-ołów || to też na kreskach ułamkowych
odp. zawartość procentowa azotu wynosi 8,46%, tlenu 29%, a ołowiu 62,54%

103. S | O
32u*3=96u | 16u*4=64u*3=96u=192u

X(na dole mała 2)(SO4)3
400-228=112
112/2=56u

odp. Wzór Siarczanu (VI) to Fe2(SO4)3

Mam nadzieję, że pomogłam ; )))
6 3 6
2010-03-14T14:57:47+01:00
CuCO3= 64+12+3*16=124u
Ni(NO3)2=59+2*14+6*16=28+96+59=183u
(NH4)3PO4=3*14+12*1+31+4*16=263u
zad.102
a)
masa czasteczkowa ALCL3 27+3*35=132
135-100%
27- X
27*100% / 132= 20%
b)
Na2SO4
mcz
2*23+32+4*16=142
142-100%
46-x
46*100/142=32,39%
C) PB(NO3)2
mcz
207+14+6*16=317
317-100%
207-x
x=207*100 % / 317 = 65%

103.

X2(SO4)3

2*X+3*(S+4O)

2x+3*(32+4*16)=400
2x=400-288
2x=112
x=56
Fe żelazo
4 2 4