Odpowiedz na pytania poniżej i je uzupełnij

1.Dowiedz się i napisz w jakim kraju do dnia dzisiejszego powszechnie używa się skali temperatur fahrenheita PP.2.7

2.Wykorzystując podaną zależność oblicz temperaturę zamarzania wody destylowej w skali fahrenheita PP.2.7
3. Przekształć podaną zależność tak aby można było przeliczyć temperature wyrażoną w stopniach fahrenheita na stopnie Celcjusza .Zapisz odpowiedni wZór PP.2.7
4.Podaj jaki wniosek można wyciągnąć z faktu ze zero w skali Celcjusza różni się od zera w skali fahrenheita PP.2.7
5. wyjaśnij pojęcie zera absolutnego .prosze o zrobienie zadań Dam po 5 i naj !!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-14T18:45:00+01:00
1. USA
2. W skali Farenhaita temperatura zamarzania wody destylowanej wynosi 320F.
3. -
4. −273,15°C i –459,67°F, tzn. że w skali F temperatura jest dużo niższa.
5. Zero absolutne to najniższa temperatura, jaka może być.
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T19:10:50+01:00
1. Stany zjednoczone
2. W skali Farenhaita temperatura zamarzania wody destylowanej wynosi 320°F.
3. - Zamiana stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza i odwrotnie według tych wzorów:

T[C] = 5/9 (T[F] - 32)
T[F] = 32 + 9/5 T[C]

4. − 273,15°C i –459,67°F w skali F temperatura jest dużo niższa.
5. Zero absolutne jest to najniższa możliwa temperatura. W zerze absolutnym, elektron krążący w okół jądra, przestaje się poruszać (zamarza).
9 4 9