1. Do 200 g 10-procentowego wodnego roztworu kwasu octowego dolano 100 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

2. Zmieszano 200 g 6-procentowego wodnego roztworu kwasu octowego za 100 g 10-procentowego roztworu tego kwasu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

3. Podaj skład procentowy kwasu octowego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T16:08:34+01:00
1. mr1=200g Cp2= ?
Cp1=10%
mr2=300g

ms1=ms2

ms1= (Cp1*mr1)/100% = (200*10)/100 = 20

Cp2= (20/300)*100% = 6,67%

2. mr1= 200g mr2=100g
Cp1=6% Cp2= 10%
Cp3=?

ms1=(200*6)/100= 12g
ms2=(100*10)/100 = 10g

Cp3= [(ms1+ms2)/(mr1+mr2)]* 100% = 22/300 *100 = 7,3%


3. Całośc CH3COOH ma 60g
w tym:
C=20% [ 12g - x
60g - 100%]
H=6,67%
O=53,37%