Proszę zapisać w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równania reakcji otrzymywania: wodorotlenku glinu Al(OH)3, siarczku rtęci HgS, siarczanu (VI) ołowiu (II) PbSO4, fosforanu (V) miedzi (II) Cu3(PO4)2 węglanu wapnia CaCO3.
Będę bardzo wdzięczna o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T15:49:49+01:00
Al2O3 + 3H2O --> 2Al(OH)3
równania tego nie zapisujemy jonowo, bo substraty nie ulegają dysocjacji

Hg(OH)2 + H2S -> HgS + 2H2O
Hg2+ + 2OH- + 2H+ + S2- --> Hg2+ + S2- + 2H2O
OH- + H+ -> H2O

Pb(OH)2 + H2SO4 --> PbSO4 + H2O
Pb2+ + 2OH- + 2H+ + SO4 2- --> PbSO4 + H2O

3Cu(OH)2 + 2H3PO4 --> Cu3(PO4)2 + 6H2O
3Cu2+ + 6OH- + 6H+ + 2PO4 3- --> 3Cu2+ + 2PO$ 3- + 6H2O
OH- + H+ --> H2O

Ca(OH)2 + H2CO3 --> CaCO3 + 2H2O
Ca2+ + 2OH- + 2H+ + CO3 2- --> Ca2+ + CO3 2- + 2H2O
OH- + H+ --> H2O