Jeśli pole trójkąta równobocznego jest równe 9√3, to bok tego trójkąta ma długość:
A. 3√2 B. 3√3 C. 4,5√3 D. 6

Jeżeli zbiorem wartości funkcji y=(x - 5)² - q jest przedział <2; + nieskończoność), to:
A. q= -5 B. q= -2 C. q= 2 D. q= 5

Bardzo bym prosiła o podanie rozwiązań do zadań :)

1

Odpowiedzi

2010-03-14T14:47:43+01:00
Do części pierwszej rozwiązanie:
pole = a^2 8 pierw. 3 /4
9 pierw 3 = a^2 pierw 3/4 //*4
36 pierw 3 = a^2 pierw 3 //:pierw 3
36 = a^2
a=6