Odpowiedzi

2010-03-14T14:58:59+01:00
X-pierwsza druzyna
y-druga druzyna
z-trzecia druzyna

X+y+z=227
x+y=151
x+z=139

y=227-139
y=88

x=151-88
x=63

z=139-63
z=76
2010-03-14T15:02:12+01:00
X= I druzyna 63
y= II drużyna 88
z= III drużyna 76
x+y+z=227
x+y=151
x+z=139
x+y+x+z=151+139
2x+y+z=290
x+y+z=227
290-227=x=63
151-63=y
y=88
139-63=z=76
2010-03-14T15:02:40+01:00
X- I drużyna
y- II drużyna
z- III drużyna
x+y+z=227
x+y=151
y=151-x
x+z=139
z=139-x
i do dzialania x+y+z=227 podstawiamy za y i z odpowiednie wartoście przeksztalcone powyżej i w rezultacie usyzkujemy rozwiązanie
x+151-x+139-x=227
przenosimy niewiadome na lewo a wiadome na prawo i
-x=-63/-1
x=63
z=139-63
z=76
y=151-63
y=88
w pierwszej drużynie było 63 harcerzy w II 88 , a w III 76 :)