Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T12:47:26+01:00
1. Motorower jest to pojazd wyposażony w silnik spalinowy
a) o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 50 cm3,
b) którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością nie przekraczającą 45 km/h,
c) o współczynniku sprawności co najmniej 0,45.

Odpowiedź : A i B

2. Dopuszczalna prędkość motoroweru wynosi:
a) w strefie zamieszkania 20 km/h,
b) na terenie obszaru zabudowanego 60 km/h,
c) na drogach przeznaczonych dla pieszych i rowerów 30 km/h.


Odpowiedź: A i C


3. Kierującemu motorowerem zabrania się:
a) jazdy obok innego uczestnika ruchu,
b) czepiania się innych pojazdów,
c) gwałtownego hamowania.


Odpowiedź: A i B


4. Do obowiązkowego wyposażenia motoroweru zaliczamy:
a) dwa niezależnie działające od siebie hamulce,
b) dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy,
c) lewe lusterko wsteczne.


Odpowiedź: A , B, C


5. Obowiązkowym wyposażeniem motoroweru nie jest:
a) tłumik wydechu,
b) kierunkowskaz,
c) światło "STOP".


Odpowiedź: B, C