Odpowiedzi

2010-03-14T14:43:04+01:00
Strefa Benioffa (strefa Benioffa-Wadatiego) - obszar aktywności sejsmicznej i wulkanicznej, związany z łukami wyspowymi i aktywnymi krawędziami kontynentalnymi. Jest to strefa powstawania głębokich trzęsień ziemi, o ogniskach położonych na głębokości nawet 700 km. Teoria tektoniki płyt tłumaczy powstawanie tej strefy przez proces subdukcji, polegający na wciąganiu jednej płyty litosferycznej (płyty oceanicznej) pod drugą (kontynentalną).