Krótko.
1.Co to jest ruch niejednostajny ?
2.Co to jest prędkość średnia i do czego służy ?
3.Co to jest prędkość chwilowa i do czego służy ?
długo ;/
1.Opisz ruch jednostajny prostoliniowy.
2.Opisz ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.

pomocy nie mam tych tematów w zeszytach akurat jutro mam sprawdzian ;//

3

Odpowiedzi

2010-03-14T14:51:51+01:00
1.
2. Prędkość średnia jest równa stosunkowi całkowitego przemieszczenia do czasu, w którym zostało ono dokonane.
3. Prędkość chwilowa jest równa stosunkowi przemieszczenia w bardzo krótkim czasie do tego czasu.
1. W ruchu jednostajnym prostoliniowym wartość, kierunek i zwrot prędkości są stałe
2.Ruch jednostajnie przyśpieszony- ruch w którym przyśpieszenie jest wielkością stała.
Droga w ruchu jednostajnie przyśpieszonym (bez pręd. początkowej) jest proporcjonalna do kwadratu czasu.

Napisałam co wiedziałam^^
Może pomogłam;p
10 3 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T14:58:07+01:00
Ruch niejednostajny to ruch podczas którego prędkość ciała zmienia swoją wartość w miarę upływu czasu.
Prędkość średnia jest to iloraz przemieszczenia przez czas trwania całego ruchu. Służy do obliczania przemieszenia względem czasu.
Wystarczy, że zrobimy jedne obliczenia, a nie ileś obliczeń do jednego etapu drogi.
Prędkość chwilowa (V) - stosunek wektora przemieszczenia Dr zaistniałego w nieskończenie krótkim przedziale czasu Dt: V=Dr/Dt, gdzie Dt -> 0. Służy do wyznaczenia prędkości w danej chwili.
Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch prostoliniowy, w którym prędkość jest stała (V=const.), czyli w dowolnych, jednakowych odstępach czasu ciało doznaje takich samych przemieszczeń. W tym ruchu prędkość średnia jest równa prędkości chwilowej.
Droga (s) przebyta po czasie Dt w tym ruchu, liczbowo jest równa polu zawartemu pod wykresem funkcji V od t: S=V0 × Dt

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyśpieszony (opóźniony) - ruch prostoliniowy, w którym przyśpieszenie chwilowe jest stałe, a=const., i zwroty wektora prędkości i przyśpieszenia są takie same (przeciwne). W takim ruchu przyspieszenie średnie jest równe przyśpieszeniu chwilowemu.
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny - ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony lub opóżniony.
11 3 11
2010-03-14T15:03:20+01:00
*Ruch niejednostajny - ruch podczas którego prędkość ciała zmienia swoją wartość w miarę upływu czasu.
Dla ruchu niejednostajnego charakterystyczne są:
- prędkość chwilowa
- prędkość średnia

*Prędkość średnia - obliczmy ją dzieląc całkowitą drogę jaką przebyło ciało przez czas trwania ruchu
prędkość średnia = całkowita droga/całkowity czas

*Prędkość chwilowa - to prędkość zmierzona w danym momencie

*Ruch jednostajny przyspieszony - to taki ruch w którym wartość prędkości nie ulega zmianie, a tor jest linią prostą.

*Prędkość (też może się przydać) - informuje, jaką drogę przebywa ciało w jednostce czasu
Prędkość = droga/czas

*Przyspieszenie - to wartość przyrostku prędkości w jednostce czasu.
Jednostką przyspieszenia jest metr na sekundę.
Przyspieszenie informuje nas o ile zmienia się prędkość w czasie jednej sekundy
10 4 10