Kto zrobi najszybciej dostanie naaj..
z matematyki zadanie 7 strona 202
I gimnazjum Matematyka Policzmy to razem 1
ja tego nie umiem zrobić..
wykonaj mnozenie i przprowadz redukcje wyrazow podobnych
a)(3x +12)razy 2x-4
------- =
6
b)7-2x razy (-7-2x)=
------
5

c)(8x-y)razy y+8x
-------=
3

d)2x+4 razy 6x+9
------- ------=
3 2

e)4(x+1)razy (x do kwadratu - x +1)=

f)(x do kwadratu - 3) razy (x do kwadratu +x+1
-------------------- =
9

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T15:11:41+01:00
E)4(x+1)*(x ²- x +1)=4x+1 *(x²-x+1)= 4x³-4x²+4x+x²-x+1=
=4x³-3x²-3x+1

b)7-2x przez 5 razy (-7-2x)
7-2x/5 * (-7-2x)= 7-2x/5 * (-7-2x)/1=
= (-49-14x+14x+4x²)/5 = 4x²-49/5

c)(8x-y) razy -7-2x przez 3
(8x-y)/1* -(7-2x)/3= (56x-16x²+7y+2xy)/3

d)2x+4 przez 3 razy kreska ułamkowska 6x+9 przez 2
(2x+4)/3 * (6x+9)/2= (12x²+18x+24x+36)/5=
= (12x²+42x+36)/5

f)(x do kwadratu -3) razy x do kwadratu -x+1 przez 9
(x²-3x)* (x²-x+1)/9= (x⁴+x³+x²-3x²+3x+3)/9=
=(x⁴+x³-2x²+3x+3)/9
1 4 1