Program w C++, używajac if else

Napisz program, który wczyta 3 liczby całkowite i wypisze je na ekran w kolejności rosnącej. Przykład prezentuje sposób w jaki będą podane są trzy liczby oraz w jaki należy wypisać prawidłową kolejność tych liczb.
Przykład:

Dane:
3 6 1

Wynik:
1 3 6

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T13:36:06+01:00
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main()
{
int a,b,c;

cout<<"Program uporzadkowuje rosnaco 3 podane liczby."<<endl;
cout<<"Podaj pierwsza liczbe: ";
cin>>a;
cout<<endl;

cout<<"Podaj druga liczbe: ";
cin>>b;
cout<<endl;

cout<<"Podaj trzecia liczbe: ";
cin>>c;
cout<<endl;

if(a>b)
{
if(a>c)
{
if(b>c)
{
cout<<"\nLiczby uporzadkowane: "<<c<<", " << b<<", " <<a ;
}

else
{
cout<<"\nLiczby uporzadkowane: "<<b<<", " <<c<<", " <<a ;
}
}

else
{
cout<<"\nLiczby uporzadkowane: "<<b<<", " << a<<", " <<c ;
}

}

else
{
if(b>c)
{
if(a>c)
{
cout<<"\nLiczby uporzadkowane: "<<c<<", " << a<<", " <<b ;
}

else
{
cout<<"\nLiczby uporzadkowane: "<<a<<", " << c<<", " <<b ;
}
}
else
{
cout<<"\nLiczby uporzadkowane: "<<a<<", " << b<<", " <<c;
}

}


getch();
}


funkcje getch() - funkcja, która powoduje zatrzymanie działania programu, aż do momentu naciśniecia przez użytkownika dowolnego znaku.
Funkcja działa po zaimplementowaniu bliblioteki conio.h

using namespace std; <- użycie przestrzeni nazw std. Dzięki niej nie trzeba za każdym razem pisać: std::cout
cout<< - standardowy strumień wyjścia ( przesyłanie danych na standardowe urządzenie wyjścia - zazwyczaj monitor)
cin>> - standardowy strumien wejścia ( pobieranie danych ze standarodwego urządzenia wejścia - klawiatura)

Pozdrawiam =]