Apisać pytania do zdań! ;p


1. The carnival started a little time ago.
- When......................................
2. I met Elivis Presley in the 60s.
- Where.....................................
3. Jack went to the doctor yesterday.
- Why.......................................
4. Jack met a girl.
- .Where...................................
5. One of the teams scored six goals.
- Which.....................................
6.Something bad happened last night.
- What.....................................
7. Something spoke to me in French.
- Who.....................................
8. I spoke to someone in English.
- Who.....................................
9.A lot of students took the exam.
- How many..............................
10. He ate a lot of crisps.
- How much..............................


Proszę też o przetłumaczenie ;*
pisać jak ktoś wi że napewno dobrze
prosz rróbcier mi to! ;pp

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T19:43:41+01:00
1. The carnival started a little time ago. (Karnawał rozpoczął się chwilę temu.)
- When did the carnival start? (Kiedy zaczął się karnawał?)
2. I met Elvis Presley in the 60s. (Spotkałem Elvisa Presleya w latach 60'.)
- Where did you meet Elvis Presley? (Gdzie spotkałeś Elvisa Presleya?)
3. Jack went to the doctor yesterday. (Jack poszedł wczoraj do doktora.)
- Why did Jack go to the doctor? (Dlaczego Jack poszedł do doktora?)
4. Jack met a girl. (Jack spotkał dziewczynę.)
- Where did Jack meet a girl? (Gdzie Jack spotkał dziewczynę?)
5. One of the teams scored six goals. (Jedna z drużyn strzeliła 6 goli.)
- Which team scored six goals? (Który zespół strzelił 6 goli?)
6.Something bad happened last night. (Coś złego stało się zeszłej nocy.)
- What happened last night? (Co się stało zeszłej nocy?)
7. Something spoke to me in French. (Coś (?) mówiło do mnie po francusku)
- Who spoke to you in French? (Kto mówił do Ciebie po francusku?)
8. I spoke to someone in English. (Mówiłem do kogoś po angielsku.)
- Who did you speak to in English? (Do kogo mówiłeś po angielsku?)
9.A lot of students took the exam. (Wielu uczniów przystąpiło do egzaminu.)
- How many students took the exam? (Ilu uczniów przystąpiło do egzaminu?)
10. He ate a lot of crisps. (On zjadł dużo chipsów.)
- How much crisps did he eat? (Ile chipsów on zjadł?)