Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T14:59:46+01:00
Skoro jest to trapez równoramienny to wysokości rzucone na dolną podstawę dzielą ją w stosunku: 2 cm, 8 cm, 2 cm. Mamy więc trójkąt o kącie 45 stopni i przyprostokątnej 2 cm oraz wysokości równej wysokości trapezu
tg 45 = h/ 2 cm
1 = h / 2 cm
h = 2 cm

pole trapezu = 1/2 * (suma podstaw) ?* h = 1/2 * (8+12) * 2 = 1/2 * 20 * 2 = 20 cm kw
2010-03-14T15:17:13+01:00
P = 1/2 (a+b) * h

a = 12 m
b = 8 m

wysokość obliczamy z własności trójkąta 45 stopni (załącznik)
i otrzymujemy że h = 2 m, więc:
P = 1/2 * (12 m + 8 m) * 2 m
P = 1/2 * (20 m) * 2 m
P = 1/2 * 40 m ²
P = 20 m ²

odp. Powierzchnia ogródka wynosi 20 m ².