Zad.1
O ile dalej jest z Pragi do Warszawy niż z Warszawy do Berlina?
Praga- 625 km
Berlin-591 km
Zad.2
Droga z Warszawy do Brukseli przechodzi przez Berlin i wynosi 1398km.
a)Jaka jest odległość z Berlina do Brukseli?
b)W jakiej skali wykonana jest mapa, na ktorej droga z Warszawy do Brukseli przez Berlin ma dlugość 46,6cm?
Bruksela-1398 km
Berlin-591 km
Zad.3
Na mapie w skali 1:12 000 000 odległość z pragi do Wiednia wynosi 4cm.
Ile kilometrów długości ma ta droga?
Praga-625 km
Wiedeń-678 km

1

Odpowiedzi

2010-03-14T15:01:32+01:00
625+591=1216
a)46,6+1398=1444,6
b)46,6+1398+591=2035.6
Zadanie trzecie 1303.
7 2 7