Potrzebuję, aby ktoś przetłumaczył mi ten tekst. Zdania w czasie Present Perfect lub Past Simple, bo z lekcji o tych czasach jest praca domowa.

Od dwóch lat nie kupuję chleba w tej piekarni.Nie widziałem Marka już przeszło rok.A dokładnie od czerwca,kiedy odbierał świadectwo.Od tamtej pory nawet nie zadzwonił. Spotkałem ostatnio jego siostrę.Twierdzi, że Marek wyjechał do Kanady. Mieszka tam już prawie 6 miesięcy, biegle mówi po angielsku i francusku i jest bardzo szczęśliwy.Chodzi do nowej szkoły i poznał wielu ciekawych ludzi. Postanowił nie wracać do Polski.

1

Odpowiedzi

2010-03-16T10:15:07+01:00
For two years I buy bread in the bakery.No saw Mark had passed year.A exactly since June, when the answer certificate Jet then do not even call. I met his last sister.Says that Mark went to Canada. Lived there almost 6 months, speaks fluent English and French and is very happy.As to a new school and met many interesting people. Decided not to return to the Polish.