Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T15:02:54+01:00
Więźniowie sumienia, określenie stosowane przez organizacje chroniące prawa człowieka we współczesnym świecie wobec tych wszystkich osób, które cierpią prześladowania, są więzione za swoje poglądy polityczne, religijne i społeczne. Więźniowie sumienia są represjonowani przez niedemokratyczne reżimy, upatrujące zagrożenie dla swojej władzy we wszelkim pluralizmie idei.
1 5 1
2010-03-14T15:04:16+01:00
Więzniowie sumienia- skazani za przestępstwo bez użycia przemocy

Więzień polityczny – osoba, umieszczana w zakładzie karnym lub areszcie domowym ze względu na swoje przekonania polityczne lub poglądy.
1 1 1
2010-03-14T15:04:54+01:00
Więźniowie sumienia - osoby, które cierpią z powodu wyznawanej religii, poglądów, są prześladowane.

Więźniowie polityczni - osoby, które za swoje poglądy, religię są zamykani w aresztach i zakładach karnych.Mam nadzieję, że pomogłam ;)