1.Rodzina Mazurków wybrała się w podróż z miejscowości a do b. wracając do domu postanowili odwiedzić znajomych mieszkających w miejscowości c. miejscowości abc na mapie są wierzchołkami trójkąta prostokątnego. Kąt prosty jest przy wierzchołku c. odległość od a do b= 50 km, zaś od b do c= 30 km . ile litrów benzyny spalą w tej podróży? Jaki będzie koszt tej wyprawy, jeżeli litr benzyny kosztuje 3,40 zł?

2.Basen o wymiarach: 50m x 20m x 4m wypełniono wodą do 0,75 głębokości. Ile litrów wody mieści się w tym basenie? Jak długo trzeba napełniać basen do tej głębokości, jeżeli woda dostarczana jest przez 2 rury ze stałą prędkością 1 litr/s?

3.Zegarek Basi spóźnia się co godzinę o 30 sekund. Jaką różnicę wskaże ten zegarek względem dokładnego czasu po 5 dniach i po 3 tygodniach?

4.Na przyjęcie urodzinowe Ewa zaprosiła 12 osób. W prezencie od mamy dostała tort. Jak należało go podzielić, żeby każdy dostał równy kawałek, przy założeniu, ze Ewa odkroiła 0,25 tortu dla domowników?

5.W sadzie rosły dorodne jabłonie. Przyszedł huragan. Pierwszego dnia zniszczył połowę plonów, drugiego połowę tego, co zostało, a 3 dnia połowę reszty. Podaj w % straty gospodarza po trzydniowym huraganie.

6.O ścianę domu oparto drabiną o długości 3m. Jak wysoko sięgnie drabina muru, jeżeli na ziemi odsunięta jest od muru o 0,5 m?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T16:00:09+01:00
Zad 1
Nie ma tutaj napisanego ile spala. Przejadą tyle km:
AB=50km
BC=30km
CA=502-302=1600
CA=40, bo 40*40=1600
Skorzystałam z twierdzenia pitagorasa.
50+30+40=120km - tyle km przejadą


Zad 2
a=50m
b=20m
h=0,75*4=3m

50*20*3=3000m3=3dm3=3l - tyle l wypełniono basen

1+1=2 l/s -> napełnią dwa krany
3-2=1l
2l - 1s
1l - 0,5s

1+0,5=1,5s - tyle czasu będzie napełniać się basen

Zad 3
1 h - 30 s
24h - 720 s
120h (5 dni) - 3600 s = 60min = 1h - o tyle się spóźnia po 5 dniach
168h (7 dni) - 5040s
504h (21dni, 3 tyg) = 15 120s = 252min=4,2h - tyle spóźnia się po 3 tyg.

Zad 4
il osób - 12
tort dla gości - 1-0,25=0,75 tortu

0,75:12=1/16 tortu na jedną osobę
Trzeba podzielić tak:
To co zostało podzielić na trzy części
Każdą cześć na pół i potem powstałe jeszcze raz na pół

Zad 5
100%:2=50%
50%:2=25%
25%:2=12,5%
50+25+12,25=87,25% - straty

Zad 6
Twierdzenie pitagorasa:
a2+b2=c2
0,52+b2=32
0,25+b2=9
b2=9-0,25=8,75
b=≈2,96m - tyle metrów będzie sięgać

Jak coś to pisz na prv. Wszystko chętnie wytłumaczę :)


2 4 2