1.Korzystając z podręcznika, uzupełnij zdania, wpisując informacje dotyczące położenia oraz ludności Republiki Południowej Afryki (RPA).

RPA jest najbardziej na ___________ położonym krajem Afryki.Przeważająca część państwa znajduje się w zasięgu klimatu _________________, tylko jego południowe krańce leżą w odrębie klimatu __________________. Duży wpływ na kształtowanie się klimatu wschodniego wybrzeża RPA ma przynoszący wilgotne masy powietrza ____________ Prąd ___________. Natomiast zachodnie wybrzeża kraju opływa _______________ Prąd ____________. Na północnym zachodzie RPA graniczy z _____________. RPA zamieszkuje ponad _____ mln ludzi, z czego niemal _____% stanowi ludność miejska. Jednym z najpoważniejszych problemów mieszkańców RPA jest duża liczba chorych na AIDS. Choroba ta jest przyczyną aż _______% zgonów w tym kraju.

2.Scharakteryzuj różnice społeczne w RPA, wykonując poniższe polecenia.

a) Zielonym kolorem zamaluj określenia dotyczące ludności białej,a żółtym-ludności czarnoskórej.

stanowi około 10% społeczeństwa
wysoki poziom wykształcenia
praca o niskim wynagrodzeniu
stanowi około 80% społeczeństwa
wysoki standard życia
dobrze płatna praca
niski standard życia
duży odsetek analfabetów

b) Podaj nazwę polityki stosowanej przez rząd RPA, która doprowadziła do rozbieżności w poziomie życia tych dwóch grup społecznych. Wyjaśnij, na czym polegała ta polityka.

3.Scharakteryzuj udział przemysłu RPA w światowym wydobyciu surowców mineralnych. W tym celu wykonaj następujące polecenia.

a) Spośród wymienionych poniżej nazw surowców mineralnych podkreśl kolorem czerwonym te, które wydobywane są na potrzeby rynku wewnętrznego, a kolorem niebieskim te, które przeznacza się głównie na eksport.

węgiel kamienny, platyna, rudy żelaza, diamenty, złoto, rudy miedzi, rudy chromu

b) Zapisz nazwy surowców, w których wydobyciu RPA zajmuje pierwsze i drugie miejsce na świecie.

I MIEJSCE:____________________________________________.
II MIEJSCE:_____________________________________________.

c) Oblicz procentowy udział RPA w światowym wydobyciu rud chromu w 2006 roku.

Wydobycie rud chromu (w mln ton)
świat 5,8
RPA 2,8

OBLICZENIA:_______________________

d) Na podstawie dostępnych żródeł informacji podaj przykłady zastosowania rudy chromu w gospodarce.

4.Rozwiąż:
- kamienie szlachetne, w których wydobyciu RPA znajduje się w światowej czołówce.
- góry w RPA o budowie zrębowej.
- jedno z czarnoskórych plemion RPA.
- prowincja RPA z największym regionem górniczo-przemysłowym.
- najdłuższa rzeka RPA.
- nazwa wyżyn dominujących w rzeźbie RPA.
- choroba będąca plagą wśród czarnoskórych mieszkańców RPA.
- ruda tego metalu jest jednym z produktów eksportowych RPA.

a) Wymień co najmniej dwa argumenty potwierdzające słuszność powyższego hasła.
b) Napisz, co wpływa na wysoki poziom rozwoju gospodarczego tego kraju.


TO SĄ ĆWICZENIA Z ZESZYTU ĆWICZEŃ DO GEOGRAFII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM ''PLANETA NOWA'' ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ ZE STR.18-20.
PLIS TO NA JUTRO Z GÓRY DZIĘX ;-)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
RPA jest najbardziej na POŁUDNIE położonym krajem Afryki.Przeważająca część państwa znajduje się w zasięgu klimatu ZWROTNIKOWEGO, tylko jego południowe krańce leżą w odrębie klimatu PODZWROTNIKOWEGO. Duży wpływ na kształtowanie się klimatu wschodniego wybrzeża RPA ma przynoszący wilgotne masy powietrza CIEPŁY Prąd MADAGARSKI. Natomiast zachodnie wybrzeża kraju opływa ZIMNY Prąd BENGUELSKI. Na północnym zachodzie RPA graniczy z NAMIBIĄ. RPA zamieszkuje ponad 43 mln ludzi, z czego niemal 5% stanowi ludność miejska. Jednym z najpoważniejszych problemów mieszkańców RPA jest duża liczba chorych na AIDS. Choroba ta jest przyczyną aż 40% zgonów w tym kraju.

2.Scharakteryzuj różnice społeczne w RPA, wykonując poniższe polecenia.

a) Zielonym kolorem zamaluj określenia dotyczące ludności białej,a żółtym-ludności czarnoskórej.

stanowi około 10% społeczeństwa zielony
wysoki poziom wykształcenia zielony
praca o niskim wynagrodzeniu zolty
stanowi około 80% społeczeństwa zolty
wysoki standard życia zielony
dobrze płatna praca zielony
niski standard życia zolty
duży odsetek analfabetów zolty

b) Podaj nazwę polityki stosowanej przez rząd RPA, która doprowadziła do rozbieżności w poziomie życia tych dwóch grup społecznych. Wyjaśnij, na czym polegała ta polityka.
Była to polityka Apartheidu, która polegała na segregacji rasowej.

3.Scharakteryzuj udział przemysłu RPA w światowym wydobyciu surowców mineralnych. W tym celu wykonaj następujące polecenia.

a) Spośród wymienionych poniżej nazw surowców mineralnych podkreśl kolorem czerwonym te, które wydobywane są na potrzeby rynku wewnętrznego, a kolorem niebieskim te, które przeznacza się głównie na eksport.

węgiel kamienny (niebieski), platyna(niebieski), rudy żelaza(czerwony), diamenty(niebieski), złoto (niebieski), rudy miedzi(czerwony), rudy chromu(niebieski)

b) Zapisz nazwy surowców, w których wydobyciu RPA zajmuje pierwsze i drugie miejsce na świecie.

I MIEJSCE:Ruda chromu
II MIEJSCE:Diamenty
c) Oblicz procentowy udział RPA w światowym wydobyciu rud chromu w 2006 roku.

Wydobycie rud chromu (w mln ton)
świat 5,8
RPA 2,8

OBLICZENIA:
2,8×100%÷5,8≈48,27%

d) Na podstawie dostępnych żródeł informacji podaj przykłady zastosowania rudy chromu w gospodarce.

Ze względu na swoje antykorozyjne właściwości, chrom jest stosowany jako zewnętrzna warstwa pokrywająca elementy stalowe, poprawiająca ich wygląd oraz chroniąca przed korozją, jest także składnikiem stali nierdzewnych. Stal taka jest stosowana m.in. w armaturze łazienkowej lub w samochodach, ale także w produkcji samolotów, broni i pojazdów wojskowych.

4.Rozwiąż:
- kamienie szlachetne, w których wydobyciu RPA znajduje się w światowej czołówce. Diamenty
- góry w RPA o budowie zrębowej. Gory smocze
- jedno z czarnoskórych plemion RPA. Soto
- prowincja RPA z największym regionem górniczo-przemysłowym. Gauteng
- najdłuższa rzeka RPA.Limpopo
- nazwa wyżyn dominujących w rzeźbie RPA. gory smocze
- choroba będąca plagą wśród czarnoskórych mieszkańców RPA. HIV
- ruda tego metalu jest jednym z produktów eksportowych RPA. Chrom

a) Wymień co najmniej dwa argumenty potwierdzające słuszność powyższego hasła.
b) Napisz, co wpływa na wysoki poziom rozwoju gospodarczego tego kraju.
Warunki geograficzne tego kraju są jego największą zaletą. Dzięki jego położeniu kraj ma bogate złoża minerałów, do których inne kraje nie mają dostępu z powodu ich braku lub nieopłacalnej ilości złóż do eksplautacji. Żyzne ziemie które w 75% nie są zamieszkane stanowią świetne podłoże pod pola uprawne.
857 4 857
Tam nie powinno być CIEPŁY PRĄD MADAGASKARSKI- a jest CIEPŁY PRĄD MADAGARSKI??!!
Komentarz został usunięty