Promień tłoka strzykawki jest 40 razy większy od promienia igły. Ile razy wartość siły, jaką wstrzykiwany płyn działa na tkankę ludzkiego ciała jest mniejsza od wartości siły, którą pielęgniarka naciska na tłok ?

proszę o szybkie rozwiązanie ! daje najj ;)

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T15:06:17+01:00
P = Fn/S
p=ciśnienie
Fn=siła nacisku
S=pole powierzchni

F₁=siła nacisku na tłok strzykawki
S₁=pole tłoka strzykawki
F₂=siła z jaką wstrzykiwany jest płyn
S₂=pole igły=1

F₁/S₁=F₂/S₂
S₁=π×40²=160π
S₂=π×1²=π
F₁/F₂=S₁/S₂
F₁/F₂=160π/π

Odp. Siła, z jaką wstrzykiwany jest płyn jest 160 razy większa od siły nacisku na tłok strzykawki.
5 2 5
  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T15:06:20+01:00
R1-promień igły
r2=40r1-promień tłoka strzykawki
F2-siła naciskania tłoka przez pielęgniarkę
F1-siła działania płynu na tkankę
s1, s2 - odpowiednio pole przekroju igły i tłoka
F1*s1=F2*s2
F1*πr1^2=F2*πr2^2
F1*πr1^2=F2*π40r1^2 π oraz r1^2 się skróci i zostanie
F1=40*F2
Odp. Siła z jaką działa płyn na tkanki jest 40 razy większa od siły nacisku tłoka przez pielęgniarkę

dasz najj
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T15:06:22+01:00
Rozwiązanie:
p = Fn/S
p=ciśnienie
Fn=siła nacisku
S=pole powierzchni
F₁=siła nacisku na tłok strzykawki
S₁=pole tłoka strzykawki
F₂=siła z jaką wstrzykiwany jest płyn
S₂=pole igły=1
F₁/S₁=F₂/S₂
S₁=π×40²=160π
S₂=π×1²=π
F₁/F₂=S₁/S₂
F₁/F₂=160π/π
Odp.Siła, z jaką wstrzykiwany jest płyn jest 160 razy większa od siły nacisku na tłok strzykawki.

Licze na najlepsze:).
12 4 12