Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T15:07:41+01:00
P₁=k²*P₂
gdzie P₂=72 cm², k=1/3, k²=(1/3)²=(1/3)*(1/3)=1/9
zatem szukane pole ma P₁=(1/9)*72 cm²=(1/9)*(72/1) cm²= 72/9 cm² = 8 cm²
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T15:07:47+01:00
Jeśli k jest skalą podobieństwa, to w przypadku pola możemy znaleźć pole szukanego równoległoboku dzięki zależności
P₁=k²*P₂
gdzie P₂=72 cm², k=1/3, k²=(1/3)²=(1/3)*(1/3)=1/9
zatem szukane pole ma P₁=(1/9)*72 cm²=(1/9)*(72/1) cm²= 72/9 cm² = 8 cm²

dasz najj
3 3 3
2010-03-14T15:08:57+01:00
Pole równoległoboku jest równe 72 cm². Oblicz pole równoległoboku podobnego do danego w skali k=⅓.
czyli 72 : 3 = 24 cm²
3 1 3