1.Kupiono 4 metry tkaniny po 30 zł za metr i 6 metrów tkaniny po 25 zł za 1 metr i 6 metrów tkaniny po 25 zł za 1 metr. Ile średnio kosztował 1 m kupionych tkanin?

2.Iloczyn 34*10(do -6 potęgi) zapisz w notacji wykładniczej.

3. a cm² = ... m² (jaka liczba w miejsce kropek)

4. Znajdź argument, któremu funkcja określona wzorem y=2x-4 przyporządkowuje wartość 0.

5. W jakim stosunku spodek wysokości ostrosłupa prawidłowego trójkątnego dzieli wysokość podstawy bryły?

6. Trasę długości 153 km samochód przejechał w jedną stronę przez 2h, a z powrotem przez 2,5h. Z jaką średnią prędkością poruszał się ten samochód?

1

Odpowiedzi

2010-03-14T15:22:14+01:00
1.Kupiono 4 metry tkaniny po 30 zł za metr i 6 metrów tkaniny po 25 zł za 1 metr i 6 metrów tkaniny po 25 zł za 1 metr. Ile średnio kosztował 1 m kupionych tkanin?
4*30+6*25+6*25=120+150+150=420
420:16=26,25
jeśli miało być
Kupiono 4 metry tkaniny po 30 zł za metr i 6 metrów tkaniny po 25 zł za 1 metr i 6 metrów tkaniny po 25 zł za 1 metr. Ile średnio kosztował 1 m kupionych tkanin?
4*30+6*25=120+150=270
270:10=27

2.Iloczyn 34*10(do -6 potęgi) zapisz w notacji wykładniczej.
=1/340⁶
3. a cm² = a/10000 m² (jaka liczba w miejsce kropek)

4. Znajdź argument, któremu funkcja określona wzorem y=2x-4 przyporządkowuje wartość 0.
2x-4=0
2x=4
x=2

5. W jakim stosunku spodek wysokości ostrosłupa prawidłowego trójkątnego dzieli wysokość podstawy bryły?


6. Trasę długości 153 km samochód przejechał w jedną stronę przez 2h, a z powrotem przez 2,5h. Z jaką średnią prędkością poruszał się ten samochód?
v=s/t=153/2=76,5 km/h
v-153/2,5=61,2 km/h
4 5 4