Proszę o przetłumaczenie poniższych zdań:

* Chcę zachęcić Cię do ekologicznego trybu życia.
* Możesz zacząć od sortowania śmieci.
* Ekologiczny tryb życia nie wymaga dużo wysiłku.Możesz żyć w czystym środowisku jeżeli się trochę poświęcisz.

3

Odpowiedzi

2010-03-14T15:12:48+01:00
*1-I want to encourage you to the ecological lifestyle.
*2-You can start by sorting rubbish.
*3-The ecological lifestyle doesn't require much effort. you can live in the clean environment if a bit you sacrifice yourself.
2010-03-14T15:18:19+01:00
* I want to encourage you to clean lifestyle.
* You can start by sorting garbage.
* Ecological lifestyle does not require a lot of wysiłku. You can live in a clean environment, if a little hallow.
2010-03-14T15:37:13+01:00
*1 I want to encourage you to clean lifestyle.
*2 You can start by sorting garbage.
* 3 Ecological lifestyle does not require a lot of wysiłku.Możesz live in a clean environment, if a little hallow.

Myślę, że będzie Ci się podobało!;]