Zad. 8 Na rysunku obok trójkąt DEF jest podobny do trójkąta ABC w skali 3/2. Oblicz długości boków x, y, z.
zad.9 Trójkąty przedstawione na rysunku obok są podobne. Podaj miary wszystkich kątów w tych trójkątach.
zad. 10 Na rysunkach przedstawiono dwie pary trójkątów podobnych. Podaj skalę podobieństwa większego trójkąta do mniejszego.

Bardzo proszę, potrzebuje to zadanie na jutro. To zadanie jest w książce od Matematyki "Matematyka z plusem" dla 3 klasy gimnazjum. Dzięki z góry

1

Odpowiedzi

2010-03-14T15:19:57+01:00
8. x/9=3/2
2x=27
x= 13,5
y/7=3/2
2y= 21
y= 10,5
z/5=3/2
2z=15
z = 7,5
10. a) d/a= e/b
nie wiem co tam pisze
16 2 16