Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T15:37:12+01:00
Zad.10
kajzerki: 3x
grahamki: x
razem: 16

x+3x=16
4x=16
x=16/4
x=4

spr. 4+3*4=4+12=16

kajzerki: 3*4=12
grahamki 4

odp.Mama kupiła 12 bułek kajzerek i 4 bułki grahamki.

zad.13
jabłonie: 2x
grusze: 2x-3
śliwy: x
razem: 27

2x+2x-3+x=27
5x=27+3
5x=30
x=30/5
x=6

spr. 2*6+2*6-3+6=12+12-3+6=27

jabłonie: 2*6=12
grusze: 12-3=9
śliwy: 6

odp. W tym sadzie jest 12 jabłoni, 9 grusz i 6 śliw.

zad.16
x+y=100
0,940x+0,800y=0,870*100

x=100-y
0,94+0,8y=87
---------------------
0,94(100-y)+0,8y=87
94-0,94y+0,8y=87
-0,14y=-7
y=50
x=100-50=50

zad.15
x+y=10
0,1x+0,2y=0,16*10

x=10-y
x+2y=16
---------------
10-y+2y=16
y=6

zad.9
30=zabawki
x=lalki
3x=pluszaki
3x+2=piłki

x+3x+3x+2=30
7x=28
x=4

pluszaki:12
lalki:4
piłki14
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T16:00:04+01:00
9)3x- ilość pluszaków
x- ilość lalek
2*3x= ilość piłek
3x+x+2*3x=3x+x+6x=10x
10x=30/:10
x=3
3x=3*3=9
2*3x=2*3*3=18
Odp. Pluszaków jest 9, lalek 3 i piłek 18.
10)x- ilość grahamek
3x -ilość kajzerek
x+3x=16
4x=16/:4
x=4
3x=12
Odp. Grahamek były 4 , a kajzerek 12
11) 12- ilość ocen dostatecznych
12-4=8- ilość ocen dobrych
2*8=16- ilość ocen bardzo dobrych
50/100*12=6- ilość dopuszczających
50/100*6=3- ilość niedostatecznych
12+8+16+6+3=45
Odp. Kartkówkę pisało 45 osób.
12)x-ilość km przejechanych drugiego dnia
x+20-ilość km przejechanych pierwszego dnia
x-10-ilość km przejechanych trzeciego dnia
x+x+20+x-10=400
3x+10=400
3x=400-10
3x=390/:3
x=130
x+20=130+20=150
x-10=130-10=120
Odp . Przyjechali pierwszago dnia 150 km, drugiego 130, a trzeciego 120 km.
13)x- ilość śliw
2x= ilość jabłoni
(2x-3)- ilość grusz
x+2x+(2x-3)=27
x+2x+2x-3=27
5x=27+3
5x=30/:5
x=6
2x=12
(2x-3)=9
Odp. Śliw było 6, jabłoni 12, a grusz 9.
14)I. 110
IV. 110*0,6=66
III. 66-16=50
II. 50+20%=60
110+66+50+60=286
Odp. Na koncerty przyszło ogółem 286 osób.
15)10% ------------4
--------------16%-------------
20%----------------6
--------------
10 l, czyli należy zmieszać 4 l syropu 10% i 6 l syropu 20%.
16)0,940--------------0,07
--------------0,870-------
0,800-----------------0,07
Ponieważ , by otrzymać próbę 0,87 należy zmieszać obie próby w tych samych ilościach należy użyć 50 g 0,940 i 50 g próby 0,800.