Pilnie potrzebuje na dzisiaj! :(

Zad1 Uzupełnij poniższe reakcje:
a) _+_ -> KC2H5COO+ H2O
b) C17H35COOH+Cr(OH)3 -> _+_
c) _+ Li2O -> Li HCOO+ H2O
d) _+_ -> Al(C3H7COO)3 + H2O
e) C15H31COOH+ Mg(OH)2 -> _ + _

Zad2 Zapisz równania reakcji spalania
a) półspalanie kwasu propionowego
b) całkowite kwasu oleinowego
c) całkowite kwasu octowego
d) niecałkowite kwasu masłowego

Zad3 Oblicz masę cząsteczkową dla
a) C4H9COOH
b) C5H11COOH

Zad4 Dowolną metodą otrzymaj poniższe sole
a) maślan potasu
b) palmitynian wapnia
c) octan baru
d) oleinian sodu

Zad5 Prawda/ Fałsz
a) kwas stearynowy ulega reakcji dysocjacji
b) sole kwasu octowego to octany
c) wzór C17H33COOH to kwas palmitynowy
d) kwas oleinowy jest oleistą żółtą cieczą
e) wyższe kwasy karboksylowe są nierozpuszczalne w wodzie
f) wzór C8H19COOH to kwas oktanowy

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T15:41:52+01:00
1.
a) C₂H₅COOH+KOH -> KC₂H₅COO+ H₂O
b) 3C₁₇H₃₅COOH+Cr(OH)₃ ->Cr(C₁₇H₃₅COO)₃+3H₂O
c) 2HCOOH+ Li₂O -> 2LiHCOO+ H₂O
d) 3C₃H₇COOH+Al(OH)₃ -> Al(C₃H₇COO)₃ + 3H₂O
e) 2C₁₅H₃₁COOH+ Mg(OH)₂ -> Mg(C₁₅H₃₁COO)₂ + 2H₂O
__________________________________________________________
2.
a)C₂H₅COOH+2O₂-->3CO+3H₂O
b)C₁₅H₃₁COOH+23O₂-->16CO₂+16H₂O
c)CH₃COOH+2O₂-->2CO₂+2H₂O
d)C₃H₇COOH+O₂-->4C+4H₂O
__________________________________________________________
3.
a)Masa C₄H₉COOH:
5*mc+10*mh+2*mo= 5*12+10*1+2*16=60+10+32=102 (i nie wiem na jakich jednostkach pracujecie, ja bym dał [g/mol], ale mogą być też[u])

b)Masa C₅H₁₁COOH:
6*mc+12*mh+2*mo=6*12+12*1+2*16=72+12+32=116u[g/mol] lub [u]
__________________________________________________________
4.
a)C₃H₇COOH+KOH-->KC₃H₇COO+H₂O
b)2C₁₅H₃₁COOH+Ca(OH)₂-->Ca(C₁₅H₃₁COO)₂+2H₂O
c)2CH₃COOH+2Ba(OH)₂-->Ba(CH₃COO)₂+2H₂O
d)C17H33COOH+NaOH-->NaC₁₇H₃₃COO+H₂O
__________________________________________________________
5.
a) Fałsz
b) Prawda
c) Fałsz
d) Prawda
e) Prawda
f) Fałsz(zobacz jaki trik, w rzeczywistości jest 9 atomów węgla, czyli to kwas nonanowy).
__________________________________________________________
Liczę na status najlepszego rozwiązania.
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T15:56:55+01:00
Zadanie 1
a) C₂H₅COOH + KOH -> KC₂H₅COO + H₂O
b) 3C₁₇H₃₅COOH + Cr(OH)₃ -> Cr(C₁₇H₃₅COO)₃ + 3H₂O
c) 2HCOOH + Li₂O -> 2LiHCOO + H₂O
d) 3C₃H₇COOH + Al(OH)₃ -> Al(C₃H₇COO)₃ + 3H₂O
e) 2C₁₅H₃₁COOH + Mg(OH)₂ -> Mg(C₁₅H₃₁COO)₂ + 2H₂O

zadanie 2
a) C₂H₅COOH + 2 O₂ -> 3 CO + 3 H₂O
b) C₁₅H₃₁COOH + 23 O₂-->16CO₂ + 16 H₂O
c) CH₃COOH + 2O₂ -> 2CO₂ + 2H₂O
d) C₃H₇COOH + O₂ -> 4C + 4H₂O

zadanie 3
a) C₄H₉COOH
m C₄H₉COOH = 4 * 12u + 9 * 1u + 12u + 16u * 2 + 1u = 102u
b) C₅H₁₁COOH
m C₅H₁₁COOH = 12u * 5 + 11 * 1u + 12u + 16u * 2 + 1u = 116u

zadanie 4
a) C₃H₇COOH + KOH -> C₃H₇COOK + H₂O
b) 2 C₁₅H₃₁COOH + Ca(OH)₂ -> (C₁₅H₃₁COO)₂Ca+ 2 H₂O
c) 2 CH₃COOH + 2 Ba(OH)₂ -> (CH₃COO)₂Ba + 2 H₂O
d) C₁₇H₃₃COOH + NaOH -> C₁₇H₃₃COONa + H₂O

zadanie 5
a) Fałsz (dysocjacji ulegają tylko niższe kwasy karboksylowe)
b) Prawda
c) Fałsz (kwas palmitynowy ma wzór C₁₅H₃₁COOH)
d) Prawda
e) raczej Prawda (bo wyższe kwasy karboksylowe słabo rozpuszczają się w wodze, więc nie wiem)
f) Fałsz (kwas oktanowy ma wzór C₇H₁₅COOH)

2010-03-14T16:00:25+01:00
Zad1 U
a) C2H5COOH+KOH -> KC2H5COO+ H2O
b) 3C17H35COOH+Cr(OH)3 -> Cr(C17H35COO)3 +3H20
c) 2HCOOH + Li2O -> 2Li HCOO+ H2O
d) Al(OH)3+ 3C3H7COOH -> Al(C3H7COO)3 + 3H2O
e) 2C15H31COOH+ Mg(OH)2 -> Mg(C15H31COO)2 + 2H2O

Zad2
a) półspalanie kwasu propionowego
C2H5COOH + 2O2 = 3CO + 3H2O
b) całkowite kwasu oleinowego
C17H33COOH + 51/2O2 = 18CO2 + 17H2O
c) całkowite kwasu octowego
CH3COOH + 2O2 = 2CO2 + 2H2O
d) niecałkowite kwasu masłowego
C3H7COOH + O2 = 4C + 4H2O

Zad3
[C=12, O=16, H=1]
a) C4H9COOH
5*12+10*1+2*16=102G/MOL
b) C5H11COOH
6*12+12*1+2*16=120G/MOL

Zad4
a) maślan potasu C3H7COOK
b) palmitynian wapnia (C15H31COO)2Ca
c) octan baru (CH3COO)2Ba
d) oleinian sodu C17H33COONa

KOH + C3H7COOH = C3H7COOK + H2O
Ca(OH)2 + 2C15H31COOH = (C15H31COO)2Ca + H2O
Ba(OH)2 + 2CH3COOH = (CH3COO)2Ba + H2O
NaOH + C17H33COOH = C17H33COONa + H2O

Zad5 Prawda/ Fałsz = T/N [TAK/NIE]
a) kwas stearynowy ulega reakcji dysocjacji NIE
b) sole kwasu octowego to octany TAK
c) wzór C17H33COOH to kwas palmitynowyNIE
d) kwas oleinowy jest oleistą żółtą ciecząTAK, moze byc nawt biala.
e) wyższe kwasy karboksylowe są nierozpuszczalne w wodzie TAK
f) wzór C8H19COOH to kwas oktanowyNIE