Dam naj .
W KAŻDYM PRZYKŁADZIE OBLICZENIA PROSZE. !!!

1. Rozwiaz równanie 4(t-1)= t+5

2. Liczba 3 spełnia równanie:
A. 1/3x-2=5-2/3x
B. 2/3x+2=1/3(x+9)
C.x-4=3(2x+5)
D.4x+2=5x-(x-1)

3. Które z podanych równań jest tożsamościowe?
A.4x-3=3-4x
B.y+2=1/2(2y+4)
C.2x=0
D.3(x+1)=3x+1

zad. 4 Parę równań równoważnych stanowią równania :
A.3x=9 i 1/3x=3
B. x+1=1 i x+2=2
C.x(do kwadratu)=4 i x=2
D.x+3=5 i x+6+10

3

Odpowiedzi

2010-03-14T15:23:59+01:00
1. Rozwiaz równanie 4(t-1)= t+5

4t-4=t+5
3t=9
t=3

2. Liczba 3 spełnia równanie:
A. 1/3x-2=5-2/3x /*3 obustronnie
x-6=15-2x
3x=21
x=7
B. 2/3x+2=1/3(x+9) /*3 obustronnie
2x+6=x+9
x=3
C.x-4=3(2x+5)
x-4=6x+15
5x=-19
x=-19/5
D.4x+2=5x-(x-1)
4x+2=5x-x+1
4x+2=4x+1
2=1 sprzeczne równanie

3. Które z podanych równań jest tożsamościowe?
A.4x-3=3-4x
4x-3=-4x+3
nie jest

B.y+2=1/2(2y+4)
y+2=y+2
jest tożsamościowe
C.2x=0
nie jest
D.3(x+1)=3x+1
3x+3=3x+1
nie jest

zad. 4 Parę równań równoważnych stanowią równania :
A.3x=9 i 1/3x=3
3x=9 i 3x=27
nie jest
B. x+1=1 i x+2=2
x=0 i x=0
jest
C.x(do kwadratu)=4 i x=2
x(do kwadratu)=4 i x=2
(x=2 lub x=-2) i x=2 nie jest
D.x+3=5 i x+6+10
x=2 i x+6+10
nie wiem gdzie jest znak równości
7 4 7
2010-03-14T15:28:26+01:00
1. 4(t-1)= t+5
4t-4=t+5 /-t
3t-4=5 /+4
3t=9
t=3


2.liczbę 3 podstawiamy do równań
a)1/3x-2=5-2/3x
1/3 * 3 - 2 = 5 - 2/3 * 3
1 - 2 = 5 - 2
-1 = 3
fasz czyli tego równania nie spełnia

b) 2/3x+2=1/3(x+9)
2/3 * 3 + 2 = 1/3 * (3+9)
2 + 2 = 1/3 * 12
4 = 4
to równanie spełnia liczba 3

c) x-4=3(2x+5)
3 - 4 = 3 ( 2 * 3 + 5 )
-1 = 3*(6+5)
-1 = 3*11
-1 = 33
błąd tego równania nie spełnia

d) 4x+2=5x-(x-1)
4 * 3 + 2 = 5 * 3 - (3 - 1 )
12 + 2 = 15 - 2
14 = 13
tego równania też nie spełnia

3. Które z podanych równań jest tożsamościowe?
A.4x-3=3-4x //+ 4 x
8x - 3 = 3 //+3
8x = 6
po dwóch stronach różne wartosci więc nie jest to równanie tożsamościowe

B.y+2=1/2(2y+4)
y + 2 = 1/2 * 2y + 1/2 * 4
y + 2 = y + 2
jest to równanie tożsamościowe

C.2x=0
x = 0
nie jest to rónanie tożsamościowe


D.3(x+1)=3x+1
3x + 3 = 3x + 1 / - 3x
3 = 1
nie jest to równanie tożsamościowe

zad. 4 Parę równań równoważnych stanowią równania :
A.3x=9 i 1/3x=3 /*3x
3x = 9 1 = 9x
nie są to równania równoważne

B. x+1=1 // - 1 i x+2=2 // - 2
x = 0 i x = 0
są to równania równoważne

C.x(do kwadratu)=4 i x=2
x = 2 lub x = -2 i x = 2
nie są to równania równoważne

D.x+3=5 // - 3 i x+6= 10 //-6
x = 2 i x = 4
nie są to równania równoważne


14 3 14
2010-03-14T15:30:15+01:00
1. 4(t-1)=t+5
4t-4=t+5
4t-t=5+4
3t=9/3
t=3
2. A. 1/3x-2=5-2/3x
1/3x+2/3x=5+2
x=7 NIE
B. 2/3x+2=1/3(x+9)
2/3x+2=1/3x+3
2/3x-1/3x=3-2
1/3x=1/⅓
x=1/3 NIE
C.x-4=3(2x+5)
x-4=6x+15
x-6x=15+4
-5x=19/(-5)
x=-3.8 TAK
D.4x+2=5x-(x-1)
4x+2=5x-x+1
4x-4x=1-2
0=-1 NIE
3. C.
4. C.
4 4 4