Samochód rusza ze skrzyżowania z przyspieszeniem 3m/s². Oblicz, jak długo może trwać taki ruch przyspieszony, jeśli na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Oblicz drogę przebytą przez samochód do chwili osiągnięcia tej prędkości.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T11:01:16+01:00
Samochód rusza ze skrzyżowania z przyspieszeniem 3m/s². Oblicz, jak długo może trwać taki ruch przyspieszony, jeśli na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości
do 50 km/h. Oblicz drogę przebytą przez samochód do chwili osiągnięcia tej prędkości.

a=3 m/s² = 10,8 km/h
V0=0
V1=50 km/h
dV=50-0=50 km/h
dV=at
t=dV/a=50/10,8= 4,63 s
s=V0* t +(a*t^2)/2
s=3*(4,63^2)/2=(3+21,44)/2=12,218 m

Wyniki wychodziły dziwne, ale wzory użyte w zadaniu są prawidłowe


Pomogłem? Podziękuj