Program w C++, używajac if else

Każdy rok przestępny jest dłuższy od roku zwykłego (jest w nim dodatkowo jeszcze jeden dzień, 29 luty). Rok jest zwykły, jeśli liczba określająca go nie jest podzielna przez 4. Jeśli liczba ta jest podzielna przez 4, to jest to rok przestępny, chyba że jest ona podzielna przez 100 - wówczas jest to również rok zwykły. Wyjątkiem są te lata, które są podzielne przez 400, wówczas są one latami przestępnymi. Jako obiecujący programista zostałeś poproszony o napisanie programu, który sprawdzi czy podany rok jest przestępny czy nie.

Program powinien wczytać jedną liczbę całkowitą określającą badany rok. Następnie w przypadku gdy jest to rok przestępny powinien w jednym wierszu wypisać tekst "ROK PRZESTEPNY". W przeciwnym wypadku powinien wypisać tekst "ROK ZWYKLY".
Przykład:

Dane:
2010

Wynik:
ROK ZWYKLY

Uwaga!
W celu sprawdzenia podzielności należy skorzystać z operatora modulo (%), który określa resztę z dzielenia pierwszej liczby przez drugą. Poniższy przykład instrukcji warunkowej umożliwia sprawdzenie, czy wartość zmiennej zm jest podzielna przez 3.

if (zm % 3 == 0) printf("podzielne przez 3\n");


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T13:09:52+01:00
#include <conio.h>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int rok; // zmienna przechowująca rok
cout<<"Witaj w programie. Program oblicza, czy dany rok jest rokiem przestępnym.\n\n";
cout<<"Podaj rok: ";
cin>>rok;

if (rok % 4 == 0)
{
if(rok % 100 == 0 && rok % 400 != 0)
{
cout<<"\n\nROK ZWYKLY\n";
}
else
{
cout<<"\n\nROK PRZESTEPNY\n";
}}
else
{
cout<<"\n\nROK ZWYKLY\n";
}getch();
}


funkcje getch() - funkcja, która powoduje zatrzymanie działania programu, aż do momentu naciśniecia przez użytkownika dowolnego znaku.
Funkcja działa po zaimplementowaniu bliblioteki conio.h

using namespace std; <- użycie przestrzeni nazw std. Dzięki niej nie trzeba za każdym razem pisać: std::cout
cout<< - standardowy strumień wyjścia ( przesyłanie danych na standardowe urządzenie wyjścia - zazwyczaj monitor)
cin>> - standardowy strumien wejścia ( pobieranie danych ze standarodwego urządzenia wejścia - klawiatura)

Pozdrawiam =]