Wstaw : do, does, have, has, can, is, are i odpowiedz na pytania i przetłumacz je wraz z odpowiedziami.

1......you play the guitar?
.............................. .

2......you got a pet?
................................ .

3.....your parents work in the morning?
............................... .

4......your friends English?
............................. .

5.......your teacher got long hair?
............................. .

6........your best friend like football?
................................. .

7.......your English teacher give you a lot of homework?
................................. .

8.......there a zoo in your town?
............................... .

9......your friends live near you?
...................................... .

Dam naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T15:40:49+01:00
1. Do you play the guitar ?
Czy grasz na gitarze ?
Yes , I play the guitar.
2. Have you got a pet ?
Czy masz zwierzę domowe ?
No , I haven't .
3. Do your parents work in the morning?
Czy twoi rodzice rano pracują ?
Yes , they work in the morning.
4. Are your friends English?
Czy twoi przyjaciele są anglikami ?
No , they aren't.
5. Has your teacher got long hair?
Czy twój nauczyciel ma długie włosy ?
No , he hasn't.
6. Does your best friend like football?
Czy twój najlepszy przyjaciel lubi piłkę nożną ?
Yes , my best friend like football.
7. Does your English teacher give you a lot of homework?
Czy twój nauczyciel angielskiego zadaje ci dużo prac domowych ?
No , my English teacher doesn't give me a lot of homework.
8. Is there a zoo in your town?
Czy w twoim mieście jest zoo ?
No ,there aren't a zoo in my town.
9. Do your friends live near you?
Czy twoi przyjaciele mieszkają blisko ciebie ?
Yes , my friends live near me.